Moja ukusna avantura – Luda noć u muzeju

Svaka luda noć počinje ili se završi uz parče BigPizze. 

Uslikajte taj trenutak i osvojite nezaboravni doček Nove godine za dvoje u Krakovu, u organizaciji Rapsody travela.

Kako do poklona?

Posetite FB stranicu BigPizze do 25.12.2014. i putem aplikacije MOJA UKUSNA AVANTURA postavite najluđu fotografiju sa BigPizzom.

Pozovite prijatelje da vas podrže i svaka fotografija koja ima više od 30 glasova ulazi u uži izbor, dok će autora najkreativnije izabrati stručni žiri.

I to nije sve! Otkrijte koji vas još pokloni čekaju na FB BigPizzaBg.

Više informacija o poklon konkursu pronađite na:

https://www.facebook.com/BigPizzaBG

https://www.facebook.com/MCFSrbija

A o putovanju na:

http://www.rapsodytravel.com/

 

OPŠTA PRAVILA KONKURSA

“MOJA UKUSNAAVANTURA”

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI O ORGANIZATORUKONKURSA

Organizator konkursaje Mim Team Food d.o.o. Beograd, Andre Nikolića 1-3, 11000 Beograd, PIB:107859681, MB:20884827 u saradnji sa MegaCom d.o.o., 11000 Beograd, PIB:103362756, MB:17544748(u daljem tekstu Organizator)

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Konkurs se organizuje pod nazivom “Moja ukusnaavantura“ (u daljem tekstu:Konkurs). Konkurs je kreiran i realizuje se na Facebook fan stranici BigPizza.

Konkurs se organizuje za period od 10.12.2014. do 25.12.2014 do kraja dana, uključujući oba datuma.Svrha organizacije konkursa je zahvalnost potrošačima na lojalnosti i poseban način da im se čestitaju i ulepšaju novogodišnji praznici.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. USLOVI UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Za učešće na konkursu učesnik se prijavljuje postavljenjem fotografije kroz aplikaciju na Facebook fan stranici BigPizza. Učesnik može da postavi neograničen broj fotografija.Postavljenje fotografija sa lažnih Facebook profila je zabranjeno. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ti korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz daljeg konkursai njihovi sadržaji će biti obrisani.Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti,naneti štetu, ili zloupotrebiti glasanje je zabranjeno.

5. MEHANIZAM KONKURSA

Konkurs je podeljen u tri (3) faze, i to: (1) Faza prijavljivanja za konkurs, (2) Faza objavljivanja glavnog pobednika i (3) faza objavljivanja dobitnika BigPizza poklona.

U okviru faze jedan (1) pre otvaranja aplikacije svaki učesnik mora da klikne LIKE kako bi mogao da pristupi konkursu ukoliko nije fan stranice BigPizza. Učesnik dalje mora da ostavi svoje ime i prezime, e-mail adresu, (u daljem tekstu: Lične podatke)kako bi mogao da postavi fotografiju u Big Galeriju. Kako bi učestvovao na konkursu učesnik dalje treba da postavi fotografiju odgovarajuće veličine u aplikaciju pod nazivom “Moja ukusna avantura“ i pozove prijatelje da ga podrže.

U okviru faze dva (2) stručni žiri sastavljen od zaposlenih u kompanijama Mim Team Food d.o.o. i MegaCom d.o.o. (u daljem tekstu: Stručni žiri) izabraće i objaviće 23. decembra najbolju fotografiju, čiji autor kao poklon dobija novogodišnje putovanje za dvoje u Krakov.

U okviru faze tri (3) autor fotografije sa najviše lajkova do dana kada se poklon dodeljuje, dobićednevne BigPizza i MegaCom poklone iznenađenja. Imena dobitnika poklona uz vizual koji ilustruje poklon koji su dobili će biti objavljena svakog dana u 18h na Facebook fan stranici BigPizza, a glasanje je moguće svakog dana do 17h.

6. ODABIR POBEDNIČKE FOTOGRAFIJE

Kako bi učesnik mogao da postane potencijalni dobitnik nezaboravnog dočeka Nove Godine za dvoje u Krakovu, fotografija koju je poslao mora da odgovara zadatoj temi, a dodatno će se vrednovati kreativnost, duhovitost i inovativnost u pristupu konkursu.

7. LIČNI PODACI

Dobitnici nagrada pristaju da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskogi teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima. Lični podaci kao što su: ime, prezime, adresa, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost, a u vezi su sakonkursom, moguse od strane Organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i videomaterijalu bez dodatne naknade i/ili prethodne saglasnosti učesnika, da mogu da se umnožavaju uneograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i posle isteka konkursa,a sve u cilju promocije brenda Organizatora.

Učesnici i dobitnici poklona na ovom konkursu saglasni su da je sav materijal vlasništvo Organizatora, tese obavezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ilivlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.

Svaki učesnik na konkursu je dužan da pre postavljanja fotografije obezbedi saglasnost svihlica koja se pojavljuju na toj fotografiji, sa ovim Pravilima. Ukoliko učesnik na konkursu ne pribavi tu saglasnost i Organizatorpretrpi bilo kakvu štetu sa tim u vezi, taj učesnik će biti dužan da Organizatoru nadoknadi svu pretrpljenuštetu, uključujući i izmaklu dobit.

8. OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA POKLONA

Posle završetka glasanja Organizator objavljuje imena dobitnika na fan stranici BigPizza u roku od jednog (1) radnog dana, odnosno do 23. decembra osobu koja je na poklon dobilanovogodišnje putovanje i do 18h svakog dana osobe koje su dobile dnevne BigPizza i MegaCom poklone za isti dan. Oraganizator će putem podataka dostupnih u formularu, a prethodno dostavljenih od strane učesnika, kontaktirati pobednike i pismeno ih obavestiti o tome da su dobili poklon.Ukoliko potencijalni dobitnik poklona postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke, Organizator nije u obavezi da mu dodeli poklon.

9. PREUZIMANJE POKLONA

Svi pokloni koje dobijaju učesnici u konkursu mogu se, posle razmene podataka i pismene potvrde, preuzeti isključivo u BigPizza Restoranu u Braće Jugovića 21 u Beogradu u za to predviđenom roku i to tri dana za preuzimanje poklon novogodišnjeg putovanja u Krakov i 10. januar 2015. godine za preuzimanje BigPizza i MegaCom dnevnih poklona.

10. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Na konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. Učesnici koji učestvuju na konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije poklone ili poklone u većim količinama od onih koje su navedene u Pravilima. Pokloni se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom konkursu učesnici prihvataju navedena Pravila.

11. DODATNA PITANJA I NEDOUMICE

Sva dodatna pitanja učesnici konkursa ili glasači mogu postaviti u Inbox na zvaničnoj Facebook fan stranici BigPizza. Za sva dodatna pitanja u vezi sa novogodišnjim putovanjem u Krakov molimo Vas da posetite www.rapsodytravel.com.

12. PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na Facebook fan straniciBigPizza.

U Beogradu, 10.12.2014.

This entry was posted in Vijesti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.